Logo Realitatea.md

Mai aproape de a fi adoptat. Proiectul noului Cod al audiovizualului, propus dezbaterilor publice

27 Decembrie 2017, 12:14 // Actualitate

Proiectul noului Cod al audiovizualului este propus pentru consultări publice, după ce a fost elaborat de experți naționali și internaționali, în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. Proiectul noului Cod al audiovizualului poate fi consultat pe site-ul Parlamentului, la rubrica „Îmbunătățirea legislației mass-media”.

Experții propun ca noul Cod al audiovizualului să se numească Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Proiectul prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății etc.

Reglementările mai vizează serviciile media vizuale liniare și neliniare (la cerere), oferite de către toți furnizorii, prevederi pentru furnizorii publici de servicii, comunitari și distribuitori de servicii media. Documentul conține un șir de noțiuni și definiții care lipsesc în legislația actuală, precum ”serviciu media audiovizual generalist/ de știri/ tematic”; ”furnizor național/ regional/ local de servicii media”, clasificarea fiind stabilită în funcție de numărul de populație care are acces la serviciile media și nu reieșind din aria geografică de acoperire; ”propagandă mediatică”; ”protejarea spațiului audiovizual național”; ”dezinformare mediatică” etc.

Noul Cod al audiovizualului stabilește o cotă diferențiată pentru furnizorii de servicii media de a transmite programe audiovizuale proprii. Furnizorii au obligația de a transmite programe audiovizuale proprii în proporție de cel puțin 80% în limba română în intervalul orar 06.00 – 24.00. Cel puțin 50% din durata acestor programe vor fi difuzate în orele de maximă audiență.   

În cazul serviciilor de televiziune, programele audiovizuale achiziționate de peste hotare trebuie să provină în proporție de cel puțin 50% din statele membre UE și din terțe state state participante la Convenția europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontalieră. Documentul mai stabilește o cotă obligatorie de 50% pentru operele europene și 10% pentru cele create de producătorii independenți din Republica Moldova.  

Proiectul prevede un nou mecanism de măsurare a audienței, în conformitate cu standardele internaționale, de către instituții specializate, selectate prin concurs. Consursul se va desfășura la inițiativa Consiliului Audiovizualului, odată la 5 ani, de o comisie formată din reprezentanți ai furnizorilor de servicii media, organizațiilor din domeniul publicității, beneficiari de servicii de publicitate.

Furnizorii publici de servicii media vor beneficia de atribuții suplimentare, cu accent pe explorarea tehnologiilor informaționale. În cazul furnizorului public național de servicii media este prevăzut un nou mecanism de finanțare – 0,9% din bugetul public anual, fapt ce va oferi mai multă independență economică și editorială, precum și realizarea în timp a acțiunilor prioritare. De asemenea, documentul conține prevederi și elemente noi cu referire la comunicările comerciale audiovizuale și la autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului.

La elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană. Toate propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi expediate în atenția Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Proiectul noului Cod al audiovizualului poate fi consultat pe site-ul Parlamentului, la rubrica ”Îmbunătățirea legislației mass-media”.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5605 -0.1740%
USD USD 17.1569 0.0852%
RUB RUB 0.2580 0.9785%
RON RON 4.1712 -0.3417%
UAH UAH 0.6121 0.5420%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile