Logo Realitatea.md

Persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător ar putea avea reguli speciale privind ținerea contabilității (VIDEO)

15 Iunie 2016, 15:38 // Economie

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiile necomerciale, notarii, avocaţii, mediatorii şi birourile înfiinţate de aceştia, executorii judecătoreşti, precum și pentru asociațiile de economii și împrumut vor fi elaborate reguli speciale privind ținerea contabilității și raportarea financiară, acestea nefiind reglementate de directiva privind contabilitatea. Instituţiile publice vor fi excluse din domeniul de aplicare al noii Legi a contabilității. 

Aceste prevederi se conțin în noile modificări și completări a proiectelor Legii contabilității și Legii privind auditul, prezentate astăzi pentru dezbateri publice de reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Conceptul descrie doar aspectele conforme cu prevederile acquis-ul comunitar în domeniul raportării financiare corporative, pe cînd scopul legilor noi privind contabilitatea și auditul va fi unul mai larg și va include, după caz, aspecte ce reglementează ciclul contabil, drepturile și obligațiile auditorilor și entităților de audit, prevederi privind răspunderea pentru încălcarea legilor

Scopul elaborării conceptului a fost ca acesta să servească drept platformă pentru discuții cu profesia și publicul relevant interesat privind cele mai importante aspecte din acquis-ul comunitar, ce urmează a fi transpuse în legislația națională, evidențiind cele mai bune opțiuni. Obiectivul final al conceptului, după discutarea și agrearea cu toate părțile interesate, este ca acesta să servească drept punct de pornire la elaborarea proiectelor de legi privind Contabilitatea și Auditul, precum și pentru revizuirea altor legi și/sau acte normative relevante.

Astfel, potrivit noilor propuneri, în scopul ținerii contabilității și raportării financiare toate entitățile for fi clasificate în entități micro, mici, mijlocii și mari, corespunzător numărului lor mediu de salariați, totalului bilanțului și, venitului din vînzări la finele perioadei de gestiune, în cazul în care aceasta nu depășește limitele a cel puțin două din cele trei criterii. Entitățile mici vor avea opțiunea de a întocmi bilanțul prescurtat și contul de profit și pierdere prescurtat. Entitățile de interes public mari, care la finele perioadei de gestiune depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați, în cursul perioadei de gestiune vor include în raportul managementului și o declarație nefinanciară.

Pentru exercitarea supravegherii publice a activității de audit va fi creată Agenția pentru supravegherea publică a auditului, care va fi unica autoritate competentă cu responsabilitate finală pentru supravegherea publică a auditului și va fi o instituţie publică independentă, finanțată atît de către subiecții supravegherii, cît și din contul bugetului de stat. Actuala cerință de licențiere va fi anulată, auditorii și entitățile de audit vor fi înregistrate în mod obligatoriu în Registrul Public, deținut de Agenție, iar informația privind conținutul registrului public va fi extinsă. Va fi implementat un sistem eficient de investigații și sancțiuni pentru a detecta, corecta și preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului.

Potrivit raportorilor, reformarea sistemului de supraveghere publică a activității de audit va contribui la implementarea eficientă a prevederilor directivei privind auditul și va soluționa majoritatea problemelor existente în domeniu. 

Proiectele legii contabilității și legii privind auditul, vor fi elaborate și înaintate Guvernului spre aprobare la sfârșitul anului 2016. Acestea, urmează a fi aprobate de către Guvern în trimestrul II anul 2017, reieșind din Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2016-2018. Ulterior, proiectele vor fi înaintate Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptare, procedură care trebuie efectuată către data de 1 septembrie 2017. Se preconizează punerea în aplicare a legilor menționate din 1 ianuarie 2018. 

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.4419 0.5929%
USD USD 17.1324 0.0210%
RUB RUB 0.2616 1.0819%
RON RON 4.0880 0.4842%
UAH UAH 0.6344 0.6186%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile