Logo Realitatea.md

Primul discurs al Alinei Zotea în calitate de deputat, la Bruxelles

22 Septembrie 2015, 13:15 // Politica

În perioada 21-22 septembrie curent, la Bruxelles, are loc prima reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova (CPA UE-RM). Deputatul liberal Alina Zotea face parte din delegația Parlamentului Republicii Moldova. La Bruxelles, Alina Zotea a ținut primul discurs public în calitate de deputat.

În cadrul primei sesiuni a reuniunii CPA UE-RM a avut loc un schimb de opinii cu privire la relațiile dintre UE și Republica Moldova, evoluțiile politice recente din țara noastră, reforma justiției și măsurile anticorupție, respectarea drepturilor omului, situația din regiunea transnistreană și progresele negocierilor în formatul „5+2”, cooperarea regională a Republicii Moldova.

Pe ordinea de zi a celei de-a doua sesiuni a Comitetului figurează dezbateri cu privire la implementarea Acordului de Asociere și al celui de Liber Schimb, inclusiv în regiunea transnistreană, agenda de reforme a Republicii Moldova în domeniile social și economic, precum și chestiuni privind mobilitatea și managementului frontierei, cooperarea sectorială în domeniul energetic.

În finalul primei reuniunii a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova va fi examinat proiectul Regulamentului CPA UE-RM și va fi adoptată Declarația comună, precum și recomandări adresate autorităților Republicii Moldova și Uniunii Europene.

IATĂ primul discurs al deputatului Alina Zotea:

"Mult stimate domnule copreşedinte al Comitetului Parlamentar de Aasociere UE-RM Andi Cristea,Domnilor vicepreşedinţi,

Stimați membri ai Parlamentului European,

Situaţia economică şi socială în care se află RM nu este o noutate pentru domniile voastre, subiecte despre dispariţia miliardului, lipsa unui nou acord cu FMI, pensiile şi salariile plătite cu greu de autorităţi au marcat scena politică de la Chişinău prin mitinguri de amploare la care au luat parte recent circa 100.000 cetăţeni. Seceta fără precedent din acest an, precum şi lipsa pieţelor de desfacere în Est(dar deschiderea largă pe care a oferit-o UE şi pe care o apreciem) au dus la creşterea preţurilor la produsele de consum, iar fluctuaţiile masive ale cursului valutar au adus în incapacitate de plată cetăţenii care aveau credite în băncile moldoveneşti. Aspectele la care mă voi referi astăzi, ţin de priorităţile pe care şi le-a propus Alianța pentru Integrare Europeană-3 pentru stabilitatea economică şi socială. Republica Moldova este în imposibilitate de a vorbi la ora actuală de majorarea pensiilor, salariilor și investiţiilor în proiecte regionale. Iar intenţia autorităţilor de a accelera reforma educaţiei, sănătăţii, agriculturii întâmpină rezistenţă din cauza fondurilor necesare care ar trebui alocate în acest sens, sper ca semnarea acordului cu FMI va debloca această situație.

Voi începe cu subiectul cel mai mediatizat şi anume situaţia din sistemul bancar din RM. Compania Kroll invitată la Chişinău să investigheze modul în care a fost furat 1 mlr. de la Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială a scos la iveală că din păcate în spatele acestei fraude ar sta mai multe persoane publice de la Chişinău. Un alt factor care împiedică dezvoltarea economică este corupția, care neapărat trebuie combătută dar asta ține de un alt domeniu, și anume reforma justiției.

Astăzi, la Chişinău 1 Euro este vândut cu 23 de Lei MDL asta însemnând că salariul unui profesor universitar este în jur de 147 de Euro, iar pensia unui cetăţean se ridică la 27 de Euro.

Majorările la produsele de primă necesitate au generat un val de nemulţumire în rândurile cetăţenilor RM, iar scăderea remitenţelor descurajează şi mai mult populaţia activă. Instabilitatea politică a generat o reticenţă din partea investitorilor străini care au ales să investească în alte ţări decât în RM. În contextul celor descrise mai sus ţin să precizez faptul că Moldova trece printr-o perioadă dificilă, vă pot declara că noua conducere de la Chişinău și-a asumat continuarea reformării sistemului bancar, stabilitatea financiară fiind prioritatea majoră în dezvoltarea economiei Republicii Moldova inclusiv și atragerea investitorilor.

Prioritățile în reforma economică țin de:

■ Aprobarea de către Consiliul de Administrare al CNPF a Codului de Guvernare Corporativă elaborat în conformitate cu prevederile Codului european de guvernare corporativă. Ulterior transpunerii respectivelor prevederi, BNM va coordona şi aplica prin reglementările sale, în caz de necesitate, noile cerinţe în acest sens.

■ Aprobarea de către Consiliul de Administraţie al BNM a Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci.

■ Definitivarea proiectelor de acte ce vor transpune: Directiva UE 2013/34 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi în legislaţia naţională în domeniul contabilităţii în sectorul corporativ; Directiva 2006/43 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate în legislaţia naţională din domeniul auditului în sectorul corporativ.

Pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2015 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum: creşterea cererii pentru producţia moldovenească în ţările UE, restricţiile comerciale impuse de Federaţia Rusă, precum și recesiunea din această țară, criza din Ucraina și problemele în sectorul bancar. În pofida influenţei negative a unor factori asupra economiei, majoritatea activităților economice au înregistrat creștere. Inflaţia a fost moderată, indicatorii monetari şi bugetari au crescut. Salariul mediul lunar şi valoarea medie a pensiei lunare s-a majorat.

PIB-ul a crescut. În trimestrul I 2015 a însumat 24,4 mild lei, majorându-se față de perioada respectivă a anului trecut cu 4,8%.

Leul moldovenesc s-a depreciat esențial. De la începutul anului 2015 moneda națională a marcat o depreciere de 15,7% față de dolar SUA, iar față de Euro de 3,9%. Principalii factori care au determinat deprecierea monedei naționale au fost diminuarea exporturilor și remiterilor valutare de peste hotare, fluctuațiile dolarului SUA pe piețele valutare internaționale, precum și problemele în sectorul bancar, ceea ce a afectat piața valutară internă. Datoria de stat a crescut esențial. Suma totală a datoriei de stat (internă și externă), administrată de Guvern, la 31 mai 2015 a constituit 1272,7 mil. dolari, însă calculată în lei datoria de stat a marcat o creștere pronunțată de 24,6%, din cauza deprecierii monedei naționale față de principalele valute străine. Datoria de stat internă a scăzut cu 3,9%, iar cea externă calculată în Lei a înregistrat o creștere pronunțată, de 24,6%, din cauza deprecierii monedei naționale față de principalele valute străine. Pentru că RM a cunoscut în acest an o secetă de proporții pe fondul deprecierii monedei naționale creșterea prețurilor la produsele alimentare au înregistrat o creștere de 7,3%, față de decembrie 2014.

Dezvoltarea economico-socială a țării în ansamblu, precum și modificările în politica fiscal-bugetară a avut o influență semnificativă asupra indicatorilor Bugetului Public Național . Astfel, în primele 5 luni ale anului curent la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 16693,2 mil.lei, cu 13% mai mult față de ianuarie-mai 2014. De asemenea, s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 17252,8 mil.lei, fiind în creștere cu 12,7%. În ansmablu, bugetul public național a înregistrat un deficit în sumă de 559,6 mil.lei, mai înalt cu 17,2 mil.lei decât cel înregistrat la aceeași dată a anului 2014. Pentru susținerea bugetului și pentru finanțarea proiectelor investiționale din partea donatorilor externi și autohtoni au fost debursate granturi în sumă de 513,1 mil.lei dintre care granturi externe-481,3 mil.lei, și granturi interne-31,8 mil.lei comparativ cu 846,8 mil.lei și respectiv, 20,2 mil lei in ianuarie-mai 2014. Cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor revine cheltuielilor pentru asigurarea şi asistența socială. S-au înregistrat și alte tipuri de cheltuieli în special energie, ocrotirea sănătății, menținerea ordinii publice și securitatea națională.

Cât privește reforma administrației publice în 2014 a fost elaborat proiectul Foii de parcurs pentru Reforma administrației publice, care după coordonare cu partenerii de dezvoltare este în prezent în proces de avizare și urmează a fi promovat spre aprobare de noul Guvern. Printre proiectele elaborate și avizate enumerăm:

1. Hotărârea Guvernului privind regulile de procedură ale Guvernului;

2. Ghidul metodologic privind analiza impactului politicilor publice și metodologia privind reingineria serviciilor publice, care se află la etapa de pilotare in înstituțiile relevante și urmează a fi ajustate și aprobate în dependență de rezultatele pilotarii.

3. Legea cu privire la serviciile publice;

4. Proiectul metodologiei universale de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată.

În același timp, au fost atinse progrese remarcabile în modernizarea serviciilor, în special prin lansarea portalurilor care oferă acces nelimitat la serviciile publice.

Prioritățile sunt:

1. definitivarea și aprobarea cadrului normativ în domeniu, în special a legii privind serviciile publice și a Foii de Parcurs privind reforma administrației publice și metodologiile aferente;

2. expertizarea cadrului legal pentru definitivarea procesului de separare a funcțiilor administrației centrale de funcțiile administrației publice locale, prin mecanismele descentralizării și desconcentrării serviciilor publice;

3. dezvoltarea capacităților instituționale de atragere a resurselor financiare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea planurilor urbaniste generale și a strategiilor de dezvoltare locală.

Acțiunile la capitolul ocuparea forței de muncă și politici sociale s-au remarcat prin câteva acțiuni concrete si anume:

• Programul de transferuri sociale în formă monetară numit ajutor social a fost instituit cu scopul de a îmbunătăți impactul prestațiilor bănești. Dacă, în 2014 plata prestațiilor de ajutor social era oferită pentru 19888 de cetățeni, în 2015 cifra s-a urcat la 50873 de cetățeni. În perioada 2009-2014 cuantumul ajutorului social pentru familiile care au în componența sa un copil a fost de – 589 de lei (echivalentul a 26,7 euro), cu doi copii – 954 de lei (echivalentul a 43,3 euro), și cu 3 copii – 1458 de lei(echivalentul a 66,3 euro).

• La calcularea venitului global al familiei se ia în considerație veniturile obținute din activitatea agricolă a gospodăriilor țărănești precum și în gospodăriile casnice auxiliare sau din activități bazate pe folosirea de terenuri agricole indiferent de mărimea terenurilor avute în proprietate sau luate în arendă se utilizează venitul net al unei gospodării țărănești și auxiliare, calculate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 514 din 10.05.2007 privind aprobarea unor acte normative.

• La 2 septembrie 2013 a fost dat în exploatare a sistemului informațional automatizat asistența socială care eficientizează lucrul asistenților sociali și totodată permite crearea bazei de date consolidate a tuturor beneficiarilor de asistență socială.

Reieșind din cele menționate mai sus, vă pot informa că rămân prioritare pentru RM reformele economice și sociale pentru că doar redresând situația putem îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și le putem oferi siguranța în ziua de mâine."

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.7985 0.8265%
USD USD 17.8856 0.9454%
RUB RUB 0.2723 2.5998%
RON RON 4.1887 0.9058%
UAH UAH 0.7156 1.6766%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile