Logo Realitatea.md

Cum gestionează fondurile publlice Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (audit)

27 Octombrie 2019, 11:45 // Economie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 25 octombrie curent, Raportul conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în anul 2018.

Foto: ccrm.md

În cadrul misiunii de audit, au fost identificate unele lacune și derogări aferente procesului de elaborare, aprobare și modificare a bugetului; raportare financiară; gestionare a veniturilor; achiziții publice, condiționate prevalent de lipsa cadrului regulator relevant și prevederile lacunare a acestuia.

Totodată, în perioada supusă auditului, sub toate aspectele semnificative, formarea, utilizarea și raportarea fondurilor publice gestionate a fost în corespundere cu cadrul regulator aplicabil.

Agenția este o autoritate publică autonomă, investită cu competențe de reglementare și monitorizare a sectoarelor energeticii (gaze naturale, energie electrică, energie termică, energie regenerabilă, produse petroliere), precum și a domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, care își desfășoară activitatea în baza principiilor de obiectivitate, imparțialitate, transparență și nediscriminare. Agenția are statut de persoană juridică, este responsabilă față de Parlament și este independentă în raport cu alte autorități și organe publice, alte entități publice sau private.

Structura organizațională a Agenției include Consiliul de administrație, Aparatul Consiliului de administrație, aparatul executiv, format din subdiviziuni specializate și operaționale. Efectivul-limită al ANRE a constituit în perioada auditată 94 de unități de personal, din care real încadrate la 31 decembrie 2018 – 76 unități.

Agenția își formează bugetul pentru anul următor în baza plăților regulatorii, stabilite la un nivel suficient, încât să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale în conformitate cu legislația în vigoare.

Astfel, bugetul Agenției pentru anul 2018 a constituit la capitolul „Venituri” – 57,9 mil. lei; la capitolul „Cheltuieli” – 62,0 mil. lei.

Veniturile Agenției pentru anului 2018 au constituit peste 81,0 mil. lei. Activitățile de audit desfășurate aferente generării și gestionării veniturilor ANRE nu au identificat neconformități și devieri de la cadrul legislativ-normativ.

Cheltuielile Agenției în anul 2018 au constituit peste 38,0 mil. lei, și anume:

- remunerarea muncii (27,7 mil. lei);

- serviciile de locațiune (3,2 mil. lei);

- serviciile informaționale (1,6 mil. lei);

- formarea profesională (0,6 mil lei);

- servicii neatribuite la alte aliniate (0,6 mil. lei);

- utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților ( 0,2 mil. lei).

Auditul denotă că, cheltuielile în cauză au fost suportate în conformitate cu cadrul regulator aferent.

Anterior, Curtea de Conturi a desfășurat auditul situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică încheiate la 31 decembrie 2017, fiind relatate unele nereguli privind aplicarea necorespunzătoare a normelor de contabilitate și cadrului de raportare financiară, carențe aferente aplicării plății regulatorii și alte aspecte. În scopul eliminării neregulilor depistate, precum și remedierii situațiilor constatate, în baza Hotărârii Curții de Conturi, au fost elaborate, aprobate și înaintate către conducerea Agenției 10 recomandări, dintre care: au fost realizate integral 7 recomandări, și 3 recomandări – parțial realizate. Astfel, se atestă că gradul de implementare a recomandărilor a înregistrat un nivel ridicat de 86%.

Pe parcursul misiunii de audit Agenția a întreprins măsurile de rigoare privind remedierea unor deficiențe constatate, și anume: a efectuat tranziția evidenței contabile la cerințele Standardelor naționale de contabilitate la situația din 1 ianuarie 2019, a fost aprobat Regulamentul privind elaborarea bugetului ANRE, a fost inițiat auditul financiar extern pentru anul de gestiune 2018. Situațiile financiare întocmite la 31.12.2018 au fost publicate pe pagina web oficială și a fost suplinită unitatea de audit intern, la fel, au fost reduse de 3 ori numărul zilelor de concediu anual nefolosite.

Citeste tot despre: ANRE, audit, Curtea de Conturi
CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.4833 -0.3029%
USD USD 17.3920 -0.6058%
RUB RUB 0.2515 -1.3339%
RON RON 4.0272 -0.1908%
UAH UAH 0.6518 -0.1991%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile