Logo Realitatea.md

Datoriile SA „Termoelectrica”, conflictele cu Primăria capitalei, tarifele la căldură, toate într-un INTERVIU cu directorul general Veaceslav Eni

23 Iunie 2017, 08:45 // Economie
// Autor:  
Tatiana Marcu

Situația datoriilor S.A. „Termoelectrica” față de S.A. „Moldovagaz”, dar și cele ale Întreprinderilor Municipale pentru Gestionarea Fondului Locativ față de „Termoelectrica”, despre conflictele dintre autoritățile locale și companie, dar și despre noile tarife la energia termică și apa caldă menajeră, am discutat în cadrul unui interviu cu directorul general al S.A. Termoelectrica, Veaceslav Eni.

Embed:

Care este la moment situația datoriilor a Întreprinderilor Municipale pentru Gestionarea Fondului Locativ (ÎMGFL). Cât și cum s-au acumulat?

Într-adevăr, situația este mai veche. Din 2015, după formarea ”Termoelectrica”, compania în continuare nu a putut să-și permită acumularea datoriilor noi. Astfel, în toamna anului 2016 am acționat în instanța de insolvabilitate primele patru ÎMGFL. În urma intentării acestor procese de insolvabilitate au fost desemnați administratori ai procesului. Respectiv, au fost efectuate un șir de acțiuni ce ține de activitatea propriu-zisă a acestor întreprinderi. Din păcate, au fost depistate un șir de nereguli care duceau la acumularea datoriilor noi. În prezent, din cele 23 de ÎMGFL-uri avem intentate procese de insolvabilitate pe 21 de întreprinderi. Două urmează să fie examinate la Curtea Supremă de Justiție și urmează a fi luată ulterior o decizie. Suma totală a datoriei, care a fost deja validată în proporție de 90% pe cele 21 de ÎMGFL-uri, este de 630 de milioane lei.

Care sunt pârghiile legale prin care poate Termoelectrica să-și recupereze banii? De ce atât de târziu a acționat, dând în judecată ÎMGFL-urile?

Termoelectrica a acționat exact în termene absolut legal, deoarece anterior aceste datorii erau ale sistemului termoenergetic, CET-urile și respectiv, Termocom. Însă, după fondarea noii companii, Termoelectrica nu putea să-și asume niște datorii vechi, să acumuleze altele noi. Și anume în această ordine noi am acționat în instanță. Anterior nu a fost intentată această acțiune, deoarece fondator sau acționar al fostei companii de distribuție „Termocom”, în proporție de 72%, era Primăria municipilului Chișinău. Din aceste considerente, ei nu au acționat în instanță proprii fondatori ai ÎMGFL-urilor. După reorganizarea care a avut loc în baza legii - comasarea CET-urilor și procurarea subansamblului funcțional al Termocom, respectiv, noi am devenit o entitate nouă cu un capital statutar de 100% al statului. Și anume în această ordine noi am acționat, strict în conformitate cu prevederile legii insolvabilității și contractului pe care-l avem cu gestionarii fondului locativ. ÎMGFL-urile continuă să activeze, gestionează fondul locativ din municipiul Chișinău.

Administratorii nu sunt numiți numai pentru a recupera datoriile, ci să gestioneze în continuare fondul locativ. Există un șir de carențe la întreprinderile municipale, deoarece am fost informați de către administratori că ÎMGFL-urile gestionează nu doar fondul locativ și teritoriul adiacent pe care le are în subordine, dar și alte spații publice, cum ar fi stațiile din oraș, care, la rândul său, Primăria ar fi trebuit să achite acest serviciu. Nu poate gestionarul să deservească un fond locativ, adică din banii locatarilor, să deservească și spațiul public din municipiul Chișinău, ceea ce în prezent mai sunt efectuate de către aceste întreprinderi.

Cu referire la întreprindere nr. 23, despre care s-a expus și Vadim Brânzaniuc, sunt niște aberații totale. Toți angajații sunt încadrați în câmpul muncii, nimeni nu a plecat și activează în continuare. Întreprinderea lucrează în regim non-stop și este prima care, în urma intemperiilor din 21 aprilie curent, a finisat de strâns și curățit toate crengile. Cei de la primărie vehiculează cu faptul că sunt obligați să gestioneze ÎMGFL-ruile. Însă, pe parcursul anilor, nu există un act normativ sau decizia Consiliului municipal prin care aceste blocuri au fost transmise în gestiune întreprinderilor municipale.

De unde vor fi luați acești bani? Din ce buget poate achita datoriile către Termoelectrica? Poate este necesar ca primăria să se implice, să aloce un buget suplimentar?

Desigur, noi am discutat anterior cu administrația publică locală, și nu doar o dată, dar am avut mai multe întâlniri cu primarul general. Am expus problemele care apar în urma gestionării de către aceste întreprinderi a fondului locativ, ce ține de livrarea agentului termic și a apei calde menajeră, am spus că noi nou putem să ne permitem să acumulăm datorii noi, dar și problema care ar putea urma, deoarece o bună parte din facturi vor fi încasate de la locatari, însă până la urmă diferența va fi achitată de către întreprinderile municipale.

Și aveți un răspuns de la Primărie, se va implica?

Nu avem un răspuns de la Primărie. În cadrul procesului de insolvabilitate, creditor nu este doar Termoelectrica, ci și Apă-Canal și alte instituții. În cadrul acestui proces, administratorul trebuie să valorifice și să găsească cele mai bune metode de a scoate din impas sau de a recupera datoriile. La momentul intentării, în cadrul Adunării creditorilor s-a decis că nu se sistează activitatea ÎMGFL. Chiar administratorii s-au adresat oficial către Primăria municipiului Chișinău, stabilind că acest 1 leu este foarte puțin pentru întreținerea blocului locativ. Ultimii au făcut un răspuns unde au menționat că într-adevăr este foarte puțin, că trebuia să fie de circa 6 lei, însă Consiliul municipal până în prezent nu s-a expus. Banii care sunt acumulați la gestionarea fondului locativ, practic sunt destinați doar pentru achitarea salariilor angajaților. Dar mai trebuie pentru întreținere, reparația blocului locativ.

Care este în prezent situația cu datoriile către Moldovagaz? Termoelectrica mai acumulează datorii sau achită conform graficului stabilit? 

Din fericire, Termoelectrica deja de 2 ani nu mai acumulează datorii față de Moldovagaz, începând cu 1 ianuarie 2016. Noi ne-am asumat obligația de a nu acumula aceste datorii. Chiar la finele anului 2016 am reușit să achităm 100% factura de consum la gaze, care este de circa 2 miliarde de lei. Pe această perioadă cred că vom menține achitările în continuare, mai mult de 80% din bani sunt direcționați la eliminarea datoriilor față de Moldovagaz și am reușit să achităm 11 milioane de lei din datoriile istorice, ceea ce a fost în premieră în sistemul de termoenergetică din Chișinău și din țară.

Cum s-a stabilizat această situație?

Fuziunea care a avut loc, optimizarea tuturor costurilor, cheltuielilor și multe alte măsuri care au fost întreprinse de Termoelectrica au dus la această situație în care noi putem să achităm datoriile, să facem reparație și investiții pe parcursul anului. 

Cât v-a mai rămas din datorie? 

În urma fuziunii am moștenit datoria de 2,8 miliarde lei. Am reușit să strângem o parte din datorie, dar oricum mai urmează. Deja mai mult de un an suntem în negocieri cu Moldovagaz și Gazprom privind modalitatea de stingere ale acestor datorii. Am expus o poziție cum am putea să reeșalonăm această sumă pe o perioadă de 15-20 de ani pentru a avea posibilitate ca impactul asupra tarifului să nu fie major.

La 2 ani de activitate, ne puteți spune care sunt avantajele și care sunt dezavantajele fuzionării fostelor companii și fondarea Termoelectrica S.A.?

Există un șir de avantaje cu care ne mândrim. În această perioadă de 2 ani am realizat acțiuni care au dus la optimizarea costurilor. Am devenit o companie nouă cu o abordare nouă, am devenit mai deschiși către consumatori. Am înțeles că trebuie să producem energie termică și electrică nu după capacități, dar la cerința consumatorului. În urma derulării proiectului cu Banca Mondială am reușit într-o perioadă foarte scurtă să implementăm un șir de pachete. Pe perioada 2016 am construit din temelie o stație de pompare nouă modernă. Am renovat trei stații de pompare care sunt cele mai importante în sistemul nostru de termoficare din cele 17 pe care le avem. Am schimbat peste 12 km de rețea termică cu rețele termice pre-izolate. Toate aceste acțiuni au dus la măsuri de eficientizare și reduceri de costuri. Anterior o pompă cu motor consuma pe oră 430 kW, iar acum consumă 160 kW, ceea ce a dus la niște costuri eficiente. Anul trecut, pentru prima dată, am livrat apă caldă menajeră non-stop consumatorilor noștri. Însă, 3 luni din vara anului trecut noi am activat cu două cazane fără producerea energiei electrice. În acest an am reușit deja să conectăm sursa nr.2, cu acceptul Băncii Mondiale, deoarece ea urmează să fie sistată activitatea ulterior. Am reușit să facem această modelare hidraulică și acum noi asigurăm municipiul Chișinău în cogenerare, adică producem energie electrică și energie termică după necesitate în capitală.

Am reușit în anul 2016 să instalăm într-un bloc de tip vechi un punct termic individual cu distribuție pe orizontală. Practic lucrările au fost efectuate în 2 luni. Am reușit până la începerea sezonului de încălzire să conectăm acești consumatori. Astfel, fiecare consumator dispune de contorul său, se conectează individual și consumă cât dorește, nu este expus riscului de explozie de gaze și contaminare de CO2, nu depinde de vecinul său, și cel mai important este că face o economie de 30% a facturii. Plus, prepararea apei calde menajere și a agentului termic are loc nemijlocit în scara blocului locativ. Anul acesta avem deja în derulare un proiect cu instalarea a 239 de puncte termice individuale în raza mun. Chișinău. De asemenea, din cele peste 200 de blocuri, în prezent am identificat 17 blocuri unde va fi instalată distribuția pe orizontală. Am venit și câte administrația publică locală și către gestionarii fondului locativ și le-am demonstrat că există posibilitatea. Consumatorul devine absolut independent, exact ca încălzirea autonomă pe gaze, numai fără gaze.

Nu pot să spun că sunt careva dezavantaje, pot să vorbesc doar de avantaje. Eram 2500 de angajați, iar acum suntem 2000 de angajați. Respectiv, în următoarea perioadă mai urmează niște optimizări a personalului, deoarece au fost instalate utilaje performante care înlocuiește factorul uman.

Cât de greu este construiești o imagine nouă a unei companii, care s-a clădit din altele mai vechi, cu o imagine mai sumbră?

Este foarte complicat. Într-adevăr avem de muncit foarte mult la acest capitol. Cred că vor trece mulți ani ca noi să devenim iubiți de consumatori. Din păcate aceasta este situația. Însă o muncă zi de zi, discuții, parteneriate cu consumatorul nostru, consider că în viitorul apropiat vom reuși și va fi succesul foarte mare. Am inițiat o campanie de informare, unde mergem în fiecare weekend la consumator acasă. Avem un cort unde este instalat un punct termic mobil, în vederea explicării avantajelor sistemului pe orizontală. Există opinii diferite, însă până la urmă mesajul este pozitiv, oamenii sunt foarte interesați și avem multe cazuri când deja au strâns semnăturile cu coproprietarii săi. Noi le explicăm că până la bloc rețeaua este a Termoelectricii, în interiorul blocului, toate rețelele inginerești sunt coproprietatea tuturor locatarilor. Sunt blocuri care au o vechime de 30-40 de ani. Vă dați seama în ce stare sunt rețelele inginerești interne. Sunt cazuri unde prin țeavă nici acul nu încape și atunci este nevoie de a fi modificate. Ca să nu se modifice pe sistemul vechi, există oportunitate acum și noi venim cu punctul termic individual și se face distribuția pe orizontală. Adică, se instalează o țeavă tur-retur prin casa scării și, respectiv, la fiecare apartament se conectează cu contor individual aparte. 

Care sunt costurile pentru schimbarea punctului termic individual?

Aproximativ 20 mii lei pentru fiecare apartament, în funcție de ce calorifere își instalează.

Care este suma investițiilor făcute până în prezent și ce urmează până la finele anului? Spre ce au fost orientate?

Avem semnat un acord de creditare cu Banca Mondială de circa 39 milioane dolari. În prezent proiectul este orientat spre distribuția sistemului centralizat de încălzire. Inițial a fost efectuat un studiu de fezabilitate, prin care au fost stabilite niște acțiuni concrete pentru a fi realizate. Proiectul este pentru o perioadă de 5 ani până în anul 2020. Până în prezent am valorificat mai mult de 70% din proiect. Către finele anului viitor, noi vom finisa proiectul. Implementarea acestui proiect va urma cu niște beneficii pentru companie: optimizare de costuri, cheltuieli, etc. În prezent suntem în căutarea unei finanțări în vederea efectuării unui studiu de sistem pe centralele termoelectrice: Sursa nr.1, Sursa nr.2 și două centrale cu ardere directă - la Sud și la Vest.

Ce priorităti aveți pentru următoarea perioadă?

Ne dorim schimbarea și ajustarea cadrului normativ. Suntem în examinarea unor acte legislative, care ar permite semnarea contractelor directe dintre consumator și Termoelectrica. Totodată, suntem fondatorii companii „Infobon” care asigură prestarea de servicii de efectuarea calculelor și printare a facturilor. Anterior aceste servicii erau efecatuate de „Infocom”, care aparținea administrației publice locale. Noi avem niște cheltuieli majore de circa 10 milioane lei anual. Însă acum, după crearea acestei companii, vom avea reduceri de costuri esențiale. Infobon distribuie acum facturi la 170 mii de apartamente din mun. Chișinău. La Infocom au rămas circa 30 mii de apartamente. 

Există un dezinteres al Primariei capitalei în sprijinirea modernizărilor în sistemul centralizat de termoficare?

Primăria municipiului Chișinău este în negocieri cu BERD, BEI și Banca Mondială privind ulterioarele investiții în sistemul din capitală, în special ce ține de anveloparea blocurilor cu schimbarea sistemului intern de încălzire. Noi avem mai multe adresări către Primărie prin care informăm despre oportunitatea acestui sistem pe orizontală care este propus de către noi și va fi regretabil dacă administrația publică locală va face careva investiții fără să modernizeze sistemul intern de termoficare. Considerăm că într-un final Primăria va conștientiza și nu vor lăsa problema nerezolvată. Nu ar trebui să aibă un dezinteres față de consumatorul său. 

Din sezonul viitor de încălzire va fi majorat tariful la energia termică și apa caldă menajeră. De fapt deja al doilea sezon consecutiv. Când totuși consumatorii se vor bucura de noutatea că tariful la energia termică va fi micșorat? În ce condiții este posibil aceasta?

Tariful a fost majorat din cauza că pe parcursul a 5 ani a fost majorat tariful la gaze de câteva ori. Însă în costurile tarifului erau incluse 4444 lei. Vă dați seama că din start compania avea niște pierderi din cauza neajustării prețului real care era procurat de la Moldovagaz și prețul inclus in tarif. Din acest motiv au fost aceste două majorări în prezent. Totodată, de-a lungul anilor sistemul centralizat de încălzire a pierdut 50% din sarcina termică. Pe parcursul anului 2016 am reușit să atragem noi consumatori, am majorat sarcina termică de circa 5%. În cazul în care, în următorii doi ani vom reuși să atragem circa 20% din consumatori la sistemul centralizat de încălzire, chiar și din blocurile noi care se construiesc sau din cele vechi, vom putea vorbi de o micșorare a tarifelor la energia termică cu 7-8%.

Când și în ce condiții prognozați ca Termoelectrica să aibă profit?

Sperăm că și în 2017 Termoelectrica va avea profit. Ultimele prognoze sunt pozitive, urmează la finele anului să culegem roadele. Sperăm la mai multe zerouri.

Exact la aniversarea a doi ani, Termoelectrica a obținut Medalia de Aur la concursul Marca Anului. Cărui fapt se datorează acest rezultat?

Fiind o companie nouă, am depus actele la acest concurs. Ne-a fost acordată medalia de aur și diploma de onoare pentru „marca comercială locală în energetică” și am mai fost premiați ca „Diplomanți în calitate”. Cred că am meritat-o și le-am mulțumit pentru aceasta la toată echipa, care sunt dedicați și activează 24/24 ore pentru consumatori.

Vă mulțumesc!


CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.6895 0.7239%
USD USD 16.6380 -0.1997%
RUB RUB 0.2277 0.7077%
RON RON 4.0732 0.7445%
UAH UAH 0.6012 0.2167%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile