Logo Realitatea.md

DECIS! Lezarea drepturilor și intereselor persoanei prin exces de putere - constituțională (VIDEO)

27 Iunie 2017, 16:52 // Societate

Curtea Constituţională a pronunțat astăzi hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale articolului 328 alin. (1) din Codul penal. Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a reținut că preeminenţa dreptului include, în materie penală, principiul legalităţii delictelor şi pedepselor şi principiul inadmisibilităţii aplicării extensive a legii penale, în detrimentul persoanei, în special prin analogie.

Foto: constcourt.md

Curtea a notat că garanțiile instituite în Constituţie impun ca legiuitorul să reglementeze conduita incriminată, astfel încât fapta, ca semn al laturii obiective a infracțiunii, să fie cert definită, dar nu identificată prin interpretarea extensivă de către cei care aplică legea penală. O astfel de modalitate de aplicare poate genera interpretări abuzive. Cerinţa interpretării stricte a normei penale, ca şi interdicţia analogiei în aplicarea legii penale, urmăresc protecţia persoanei împotriva arbitrarului.

Curtea a reținut că art. 328 din Codul penal sancționează fapta de exces de putere sau depăşirea  atribuţiilor de serviciu ca fiind: „Săvârșirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.”

Curtea a constatat că în Raportul asupra relaţiei dintre responsabilitatea ministerială politică şi cea penală, Comisia de la Veneţia a menționat că prevederile penale care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” şi „abuz de putere” sau infracţiuni similare sunt foarte problematice, atât cu privire la cerinţele calitative ale art.7 al Convenției Europene, cât şi la alte cerinţe fundamentale conform principiului statutului de drept, precum previzibilitatea şi securitatea juridică, şi relevă, de asemenea, că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive.

Comisia de la Veneţia a considerat că aceste prevederi penale trebuie interpretate în sens restrâns şi aplicate cu un grad înalt de prudență, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă. 

Curtea a reținut că infracțiunea de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu face parte din categoria infracțiunilor contra bunei desfășurări a activității în sfera publică, fiind săvârșită de subiecți speciali, și anume de persoane publice. De asemenea, aceasta este o infracţiune de rezultat (materială), astfel încât consumarea ei este legată, în mod obligatoriu, de producerea unei urmări prejudiciabile. 

Examinând prevederile art. 328 alin. (1) din Codul penal Curtea a constatat că una din urmările prejudiciabile ale acestei infracțiuni o constituie cauzarea unei daune considerabile „interesului public”.

În același timp, Curtea a constatat că prevederile art.126 din Codul penal, în temeiul căreia se evaluează in concreto prejudiciul cauzat în fiecare caz, nu a stabilit expressis verbis „interesul public” ca valoare socială care poate fi evaluată. 

În acest sens, Comisia de la Veneția în Raportul citat supra a menționat că: „Articolul 7 din Convenție nu impune o previzibilitate absolută, iar interpretarea judiciară este uneori inevitabilă. Însă, un anumit nivel de claritate juridică este necesară, încât dispozițiile penale care folosesc astfel de formulări, precum „încălcarea statului de drept” sau „încălcarea democrației” cu ușurință pot fi considerate ca încălcând Convenția.”

Curtea a subliniat că lipsa oricăror prevederi pentru evaluarea caracterului considerabil al urmărilor prejudiciabile cauzate intereselor publice, deschide un teren larg arbitrariului, existând riscul ca acțiunile persoanei publice care depășesc limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, indiferent de gravitatea faptei săvârșite și de prejudiciul cauzat, să cadă sub incidența normei penale. 

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.2923 -1.0864%
USD USD 17.6937 -0.3424%
RUB RUB 0.2465 -1.6753%
RON RON 3.9835 -1.0851%
UAH UAH 0.6623 -0.2560%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile