Logo Realitatea.md

Politica bugetar-fiscală și vamală, aprobată în prima lectură de Parlament. Ce prognoze s-au făcut pentru 2020

05 Decembrie 2019, 15:10 // Economie

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pe termen mediu a fost susținut astăzi cu majoritatea voturilor deputaților, în prima lectură. Prin aprobarea proiectului, se operează modificări la Codul Fiscal, Legile de punere în aplicare a unor triluri ale Codului Fiscal, Codul Vamal, Legea cu privire la tariful vamal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Foto Simbol

Principalele politici ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru 2020 sunt menținerea impozitului pe venitul persoanelor fizice la nivel de 12% și a mărimii scutirilor existente; menținerea pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil, iar pentru gospodăriile țărănești – de 7%; menținerea cotelor TVA în vigoare; menținerea cotelor accizelor, cu excepția autoturismelor de lux, și menținerea cotelor altor impozite, taxe și plăți la nivelul anului curent cu extinderea bazei impozabile.

Noua politică bugetar-fiscală și vamală urmărește obiectivele unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice și consolidării veniturilor bugetare.

Primul obiectiv:

– asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice – urmează a fi realizat prin aplicarea următoarelor măsuri noi:

- permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;

- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1000 de lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani;

- aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrana și transport organizat și asupra zilierilor;

- diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de agenții economici;

- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc);

- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;

- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;

- unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;

- anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;

- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.;

- extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit al dobânzilor bancare a persoanelor fizice;

- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;

- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1 000 euro;

- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;

- extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate.

Cel de-al doilea obiectiv:

– consolidarea veniturilor bugetare – urmează a fi realizat prin implementarea următoarelor măsuri:

- extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate;

- aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili;

- aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor;

- perfecționarea taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa.

Respectivul proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în baza propunerilor recepționate de la mediul de afaceri, autorități, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 21.3426 0.0000%
USD USD 17.4546 0.0000%
RUB RUB 0.2368 0.0000%
RON RON 4.3784 0.0000%
UAH UAH 0.6257 0.0000%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile