Logo Realitatea.md

Rapoartele financiare ale orașului Sîngera: clădiri neînregistrate, reparații necontabilizate, valori diminuate...

19 Aprilie 2019, 12:31 // Economie

Proiectul raportului auditului rapoartelor financiare ale orașului Sîngera încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 17 aprilie curent. Rapoartele financiare ale orașului Sîngera nu oferă o imagine corectă și fidelă a situației patrimoniale și financiare, ceea ce a determinat exprimarea opiniei contrare.

Foto: ccrm.md

Conform Bilanțului contabil al Primăriei or. Sîngera la 31.12.2017, valoarea totală a activelor a constituit 127,3 mil. lei, inclusiv: mijloace fixe – 141,2 mil. lei, stocuri de materiale circulante – 469,5 mii lei, terenuri – 6,5 mii lei, acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării – 1,2 mil. lei, alte creanțe ale instituțiilor bugetare – 84,89 mii lei, mijloace bănești – 2,9 mil. lei.

Auditul a stabilit următoarele denaturări a rapoartelor financiare:

  • nereflectarea valorii clădirilor proprietate publică locală – care reprezintă bunuri din domeniul public al unității administrativ teritoriale (UAT), transmise în comodat către IMSP (instituția medicală de sănătate publică) (1,18 mil. lei), cu majorarea concomitentă a valorii „investițiilor”.
  • nereflectării a 55 de apartamente neprivatizate, proprietate a primăriei cu suprafața totală de 1 869,2 m2, evaluate de audit, în corespundere cu valoarea înregistrată în Registrul bunurilor imobile (RBI) a apartamentelor analogice privatizate, în sumă totală de 7,4 mil. lei;
  • neînregistrarea clădirii „baia”, în valoare de 18,7 mii lei, care a fost transmisă în gestiune economică la Întreprinderea Municipală „Sîngera Service” în anul 2009;
  • necontabilizarea lucrărilor de reparații capitale în sumă de 124,4 mii lei;
  • diminuarea valorii construcțiilor speciale determinată de neînregistrarea a 166 străzi, cu impact asupra valorii uzurii și cheltuielilor efective.
  • diminuarea valorii instalațiilor de transmisie cu efect asupra cheltuielilor efective, urmare a lipsei delimitării și inventarierii infrastructurii tehnico-edilitare privind sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, ceea ce a limitat auditul în obținerea probelor suficiente și adecvate pentru cuantificarea efectului denaturărilor;
  • diminuarea valorii contului „Instalații de transmisie” urmare a recunoașterii eronate ca „alte cheltuieli” a lucrărilor de reparație capitală a sistemului de iluminare din or. Sîngera în valoare de 401,79 mii lei și, respectiv, a necapitalizării acestora.

Vezi mai multe detalii despre audit AICI.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.4339 0.0000%
USD USD 17.2272 0.0000%
RUB RUB 0.2448 0.0000%
RON RON 4.0205 0.0000%
UAH UAH 0.6337 0.0000%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile