Logo Realitatea.md

(VIDEO) Totalurile de activitate ale Comisiei de Control al Finanțelor Publice

30 Iulie 2020, 17:06 // Economie

Astăzi, Igor Munteanu a făcut totalurile de activitate ale Comisiei de Control al Finanțelor Publice (CFP), președinte al căreia este, pentru prima jumătate de an legislativ din anul 2020, o comisie înființată în 2018, dar care a început să livreze efectiv abia din ianuarie 2020. 

Câteva observații cheie pe activitățile raportate astăzi:

1. CFP a audiat în anul 2020 tocmai 25 rapoarte de audit: 7 – rapoarte financiare; 10 – conformitate; 5 – perfomanță; 3 – follow-up. Comisia a examinat cauzele, motivele, circumstanțele în care Auditorii Curții de Conturi au exprimat 6 opinii de audit asupra rapoartelor financiare: 5 opinii cu rezerve (MEI, MAN, ANI, CEC și ASP), o opinie – contrară în cazul agenției „Moldsilva”.

2. CFP a constatat că multe din rapoartele financiare auditate de Curtea de conturi nu reflectă veridic și fidel starea financiar-patrimonială a instituțiilor, fiind formulate 15 concluzii aferente conformității și performanței gestionării fondurilor publice și patrimoniului public. Valoarea abaterilor constatate provin, în mare parte, din erori de înregistrare în evidența contabilă, neînregistrarea bunurilor și altui patrimoniu, colectarea redusă a veniturilor. Sporește riscul protejării patrimoniului public, de înstrăinarea necontrolată a acestuia, precum și imposibilitatea obținerii unei priviri veridice de ansamblu asupra finanțelor publice aferente sectorului bugetar și a patrimoniului statului.

3. Deficiențele și neconformitățile poartă un caracter persistent, fiind generate de: 1) iresponsabilitatea managerială și nerespectarea cadrului legal; 2) inconsecvența politicilor contabile aplicate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil; 3) neimplementarea principiilor bunei guvernări, implicit, a sistemului de control intern managerial în cadrul instituțiilor auditate. Cauzele țin de managementul defectuos, de calitatea managerilor aleși pe criterii politice și pe slăbiciunea sistemului administrativ. Comisia a elaborat mai multe proiecte de lege, 220,221 pt a întări rolul auditului Curții de Conturi asupra tuturor instituțiilor din sectorul public, i.e. agenții de reglementare, eliminării piedicilor (martor-specialist), și întăririi mecanismelor de responsabilizare (221) asupra managerilor din sectorul public.

Câteva date conținute în rapoartele auditate:

a. Din cele 25 rapoarte de audit, Comisia a constatat o raportare neconformă în evidența contabilă de cca 47,0 mlrd.lei, din care: 32,6 mrld. lei - Mun. Chișinău, 13,4 mlrd.lei - înregistrate la Agenția „Moldsilva” ; 721,2 mil.lei – Ministerul Apărării; 211,4 mil.lei – MEI; 8,8 mil.lei – Agenția Servicii Publice; 5,1 mil.lei – Comisia Electorală Centrală ; și 1,3 – Autoritatea Națională de Integritate.

b. Desfășurarea neconformă și neperformantă a achizițiilor publice estimate la 108,3 mil.lei (doar în rapoatele auditate).

c. Gestionarea suboptimă a patrimoniului și resurselor publice:
neînregistrarea drepturilor patrimoniale la 96 de clădiri imobile de 118,4 mii m2 și 10 terenuri cu suprafața de 996,9 ha aflate în gestiunea MA; neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra 302,4 mii ha de terenuri din fondul forestier (dintr-un total de 337,6 mii ha, al Agenției „Moldsilva”. Numai 8,86% din bunurile aflate la balanța DGLCA al Municipiului Chișinău (sau 315 din 3554) sunt înregistrate ca bunuri imobile.

d. Grave deficiențe în gestionarea mijloacelor fondurilor publice: 43% din numărul total de proiecte finanțate de FNDR în sumă de cca 800 mil. lei (2016-2019) nu au avut nici un impact regional, însemnând proiecte și bani risipiți. Numai în Municipiul Chișinău, Curtea de Conturi a identificat 38,236 bunuri, neevaluate patrimonial, pierderile bugetului însumând zeci de mln de lei anual.

e. Neînregistrarea în Cadrul bunurilor imobile a unor terenuri cu suprafața de peste 10.000 km2, sau 32,5% din suprafețele totale ale RM nu sunt înregistrate corespunzător (din totalul de 30,45 mii km2, fără regiunea transnistreană). Acest lucru se datorează tarifelor exagerate la înregistrarea bunurilor imobile și are drept rezultat ne-taxarea acestor bunuri, conform legii.
Curtea constată că Agenția "Moldsilva" subevaluează constant veniturile sale - eroarea agregată fiind de 61 mln lei (doar în 2019, veniturile au fost depreciate cu 18 mln), continuând să semneze contracte de arendare pe termen lung la tarife negociate pe sub masă, astfel doar între între 2017-2019, Agenția a încasat cu 42 mln lei mai puțin la bugetul său, iar eliberarea dee certificate de vânător pentru mistreți a golit bugetul agenției de peste 20 mln lei.

g. Deși legea obligă autoritățile publice să instituie servicii de audit intern, să remedieze situațiile care generează neregularități, conform auditurilor Curții de Conturi, multe dintre acestea tratează superficial aceste rapoarte, în speranța că „acoperirea politică” îi va proteja de fiecare dată.

Comisia constată astfel că, din totalul de 604 recomandări înaintate de Curtea de Conturi (din rapoartele auditate) au fost implementate integral doar 17 % (101 recomandări), în timp ce 83 % au rămas neimplementate. Există campioni neschimbați în acest clasament al impunității, printre care voi menționa: Moldsilva, ONVV, FNDR, Municipiul Chișinău.

„Comisia de Control al Finanțelor Publice (CFP) regretă faptul că Procuratura Generală nu și-a îndeplinit obligația de a prezenta în fața plenului Parlamentului RM rapoarte depline asupra situației urmării penale pe cele 4 cauze de rezonanțe, investigate în anul 2019 de Comisia parlamentară de anchetă, iar ulterior, monitorizate prin rapoarte comprehensive de audit de către Curtea de Conturi ale RM. Deși, art.20 alin.1 din Codul de procedură penală nr.122/2003 stabilește că urmărirea penală se face în termene rezonabile, iar respectarea acestui principiu este răspunderea Procuraturii, conducerea sa a folosit tot tipul de tertipuri și artificii juridice pentru a se eschiva de la (a) raportarea directă în fața Parlamentului, (b) înghețarea urmării penale, și (c) sabotarea restituirii bunurilor privatizate cu mijloace ilicite a Companiei Air-Moldova, preluarea frauduloasă a unor critice, cu complicitatea unor grupuri de funcționari ai agențiilor de stat”, a spus Igor Munteanu.

Potrivit deputatului, relația Comisiei parlamentare (CFP) cu Curtea de Conturi a fost una simbiotică și însoțită de rezultate în ultimele 7 luni.

„Împreună cu colegii din Curtea de Conturi am constatat lacune serioase în legislație, care limitează impactul așteptat al auditului public extern în sectorul public, piedici legate de practici vicioase de gestionare a situațiilor financiare publice, care cer măsuri legislative de consolidare a mecanismului răspunderii manageriale la gestionarea optimă și eficientă a resurselor publice și a patrimoniului public, probleme care vor putea fi soluționate prin adoptarea legilor N.220 și N.221”, a spus Munteanu.

CURS VALUTAR BNM
EUR EUR 19.5899 -1.0971%
USD USD 16.6432 -0.4421%
RUB RUB 0.2255 -0.3535%
RON RON 4.0514 -1.1854%
UAH UAH 0.5992 -1.0895%
Vezi si alte valute
CELE MAI CITITE 30 zile 7 zile